Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
984
Data obserwacji:
2023-05-29
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
ahudy
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna