Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-05-29 01:55:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
ahudy
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna