Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Szpak (Sturnus vulgaris)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S17
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna