Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
731
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna