Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
731
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna