Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Liczba:
1
Województwo:
świętokrzyskie
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna