Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S7
Data obserwacji:
2023-05-27
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna