Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S7
Data obserwacji:
2023-05-27
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
obok stacji benz.
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna