Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna