Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
5
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga ekspresowa
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna