Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel (Passer domesticus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-24 14:10:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
luladasilva
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna