Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba trawna (Rana temporaria)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-05-26 23:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna