Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
801
Data obserwacji:
2023-05-26
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna