Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wrona siwa (Corvus cornix)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
634
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna