Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
454
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
tory
Opis gatunku:
Raczej dorosły. 3 tygodnie temu w tym miejscu zgłosiłam młodego.
Dodatkowy opis:
Torowisko w pobliżu.
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna