Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Padalec (Anguis fragilis)
Liczba:
1
Długość odcinka:
100 m.
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna