Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
875
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
ahudy
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna