Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Makolągwa (Carduelis cannabina)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
ahudy
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna