Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
35
Data obserwacji:
2023-05-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Opis gatunku:
Obserwator:
Gumelcia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna