Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Zięba (Fringilla coelebs)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
884
Data obserwacji:
2023-05-23
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna