Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
102521O
Data obserwacji:
2023-05-20 23:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna