Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel (Passer domesticus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna