Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
2
Data obserwacji:
2023-05-21
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Opis gatunku:
szary, wielkości wróbla
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna