Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-05-21 15:35:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Ryś
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna