Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Pustułka (Falco tinnunculus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
S8
Data obserwacji:
2023-03-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna