Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krogulec (Accipiter nisus)
Liczba:
1
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
S5
Data obserwacji:
2023-03-15
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Krystian Sobota
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna