Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha szara (Bufo bufo)
Liczba:
13
Długość odcinka:
1000 m.
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2023-03-15
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna