Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2023-03-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
rów
Opis gatunku:
Kolejne zwłoki w tym miejscu.
Dodatkowy opis:
Droga przecina las.
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna