Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2023-01-27 06:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
skraj lasu
rów
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna