Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
439
Data obserwacji:
2023-01-28 19:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna