Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mazurek (Passer montanus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
340
Data obserwacji:
2023-01-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Małgorzata Pietkiewicz
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna