Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna (Martes sp.)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2023-01-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna