Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
865
Data obserwacji:
2023-01-28
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
DiaNa
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna