Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
881
Data obserwacji:
2023-01-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna