Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2023-01-24 19:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
przebiegła przez drogę
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna