Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
2
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2023-01-24 17:15:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
żerowały na poboczu
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna