Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2023-01-23 20:25:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna