Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
62
Data obserwacji:
2023-01-16
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna