Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
A1
Data obserwacji:
2023-01-16
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna