Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2023-01-15
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna