Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
454
Data obserwacji:
2023-01-19 06:45:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Opis gatunku:
Lis/pies
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna