Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna leśna (Martes martes)
Liczba:
1
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
655
Data obserwacji:
2023-01-17
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna