Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
89
Data obserwacji:
2023-01-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna