Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2023-01-13 13:10:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja: Arkadiusz Radzikowski (FB Stara Miłosna)