Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Daniel (Dama dama)
Liczba:
21
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Data obserwacji:
2023-01-14 14:55:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna