Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
4
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2023-01-10 19:25:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
tory
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna