Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-01-06 08:25:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
rów
Obserwator:
ahudy
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna