Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
48
Data obserwacji:
2023-01-03
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna