Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2023-01-03
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna