Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
396
Data obserwacji:
2022-12-11 17:20:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Opis gatunku:
Mały drapieżnik, szybki, w nocy tylko widoczne oczy (kot, lis?)
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna